„Bądź świadomym dawcą – uratuj życie innym!”. Pomimo ciągłego postępu i rozwoju medycyny istnieją schorzenia, choroby oraz sytuacje, w przypadku których nawet zastosowanie najbardziej zaawansowanych technologii okazuje się bezowocne. Jedynym rozwiązaniem okazuje się wówczas przeszczep. Jednym z najbardziej ofiarnych i bezcennych gestów, jaki możemy ofiarować drugiemu człowiekowi, jest podarowanie szansy na zupełnie nowe życie – zadeklarowanie gotowości oddania szpiku kostnego czy możliwości pośmiertnego pobrania tkanek czy narządów. Dopuszczalne są dwa rodzaje transplantacji. Tzw. przeszczep rodzinny, kiedy to dawcą i biorcą narządów są osoby spokrewnione. Druga  dopuszczalna prawem forma transplantacji to przeszczep pośmiertny - jeśli pacjent nie wyraził wcześniej sprzeciwu, zostają pobrane narządy.

W Polsce obowiązuje zasada domniemanej zgody. Oznacza to, iż w przypadku braku pisemnej zgody bądź ustnego oświadczenia woli zakłada się, że pacjent, u którego stwierdzono śmierć pnia mózgu, wyraził zgodę na pobranie narządów. Lekarze nie mają zatem obowiązku proszenia rodziny pacjenta o zgodę na pobranie narządów, jednak zwykle pytają bliskich, czy nie wyrażają sprzeciwu. Lekarze nie mogą pobrać narządów do transplantacji, jeżeli pacjent złożył sprzeciw wobec pośmiertnego pobrania narządów. Aby uniknąć nieporozumień i oszczędzić rodzinie podejmowania trudnej decyzji, warto podpisać deklarację dawcy bądź otwarcie powiadomić rodzinę o naszym stosunku do pośmiertnego pobierania narządów.

Jeśli gotowi jesteśmy ofiarować szansę na drugie życie oczekującym na przeszczep, warto podpisać tzw. oświadczenie woli, w którym jasno oznajmiamy, iż nie wyrażamy 

sprzeciwu wobec pobrania narządów. Choć oświadczenie woli nie ma mocy prawnej, ma charakter czysto informacyjny – znacznie przyspiesza i ułatwia procedurę pobrania narządów czy tkanek. Oświadczenie woli należy dołączyć do dokumentów i nosić zawsze przy sobie. Warto również o podpisaniu deklaracji poinformować najbliższych.

Na okoliczność promowania szczytnej idei ratowania życia innym już w czwartek 18 kwietnia w godz. 13.00 – 16.00 odbędzie się przy Urzędzie Miejskim w Pabianicach kolejna z cyklu akcja oddawania krwi organizowana przez FMS, połączona tym razem z zachęcaniem mieszkańców do ratowania życia poprzez pośmiertne oddawanie narządów do transplantacji. Będą rozdawane tzw. karty życia, a przedstawiciele FMS będą zachęcali do podpisywania oświadczeń woli.

Serdecznie zapraszają: Joanna Madejska, przewodnicząca FMS i Aleksandra Stasiak, radna miejska SLD