Zbyt mało lekarzy

Z badania przeprowadzonego przez firmę Ernst & Young wynika, że liczba praktykujących lekarzy w Polsce jest o około 1/3 niższa niż średnio w Europie. W 2011 roku w Polsce na 100 tys. mieszkańców przypadało zaledwie 219 lekarzy. Istnieje więc duża rozbieżność pomiędzy potrzebami zdrowotnymi obywateli, a możliwościami ich zaspokojenia. Niewielka liczba absolwentów i studentów kierunków medycznych sprawia, że opieka zdrowotna w Polsce kuleje, zwłaszcza że część młodych ludzi kończących studia medyczne decyduje się na emigrację. Pracujący medycy muszą wykonywać obowiązki zawodowe przez 300 godzin miesięcznie, przez co stają się nieefektywni. W najbliższej przyszłości publiczna służba zdrowia będzie musiała stanąć w obliczu braków kadrowych i niewystarczającego finansowania.
W chwili obecnej powiększają się kolejki do lekarzy, zwłaszcza takich specjalności, jak: kardiolog, neurolog, ortopeda czy chirurg. Rekordziści czekają we Wrocławiu na wizytę u ortopedy przez 6 lat, a w Kaliszu na wizytę u ortodonty nawet przez 3 lata. Pomimo zapowiedzi ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza, że kolejki zostaną zredukowane, nadal są ośrodki zdrowia i przychodnie publiczne, w których co najmniej kilka miesięcy poważnie chorzy pacjenci czekają na konsultacje ze specjalistami bądź na badania diagnostyczne.


Prywatna opieka zdrowotna

Istnieją ograniczenia możliwości korzystania z wizyt w publicznych placówkach zdrowia z uwagi na limity ustanawiane dla przychodni przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Pacjent może przyspieszyć termin konsultacji, korzystając z oferty prywatnych gabinetów i klinik lekarskich. Chcąc zapewnić sobie i swoim najbliższym komfortowe leczenie, można wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne, które umożliwi korzystanie ze świadczeń medycznych w wyznaczonych placówkach partnerskich ubezpieczyciela. Na przykład firma ubezpieczeniowa Signal Iduna oferuje swoim klientom świadczenia w placówkach Polmed na terenie całego kraju. Wybierając prywatne ubezpieczenie zdrowotne, klient powinien sprawdzić, czy jego zakres mu odpowiada i czy wykupienie pakietu rodzinnego dla siebie, współmałżonka i dzieci nie będzie korzystniejszą inwestycją. Pakiety ubezpieczeniowe umożliwiają nie tylko szybkie konsultacje specjalistyczne, ale i przeprowadzanie badań diagnostycznych, laboratoryjnych i obrazowych oraz korzystanie z wielu innych świadczeń.