W praktyce dzieci i młodzież mogą natrafić na bariery. Uczniowie z małych miejscowości mają ograniczony dostęp do oferty edukacyjnej i - szczególnie na etapie szkoły średniej - placówek edukacyjnych. Barierą może być np. odległość do dobrego liceum, czyli tzw. wykluczenie komunikacyjne.

Co zrobić, żeby pomóc im się rozwijać? Wsparcie zapewniają organizacje pozarządowe, czyli m.in. fundacje, stowarzyszenia, a czasem także prywatne firmy. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce fundacji oferujących wsparcie i stypendia dla młodzieży z mniejszych miejscowości i ze środowisk o niższym kapitale ekonomicznym, społecznym czy kulturowym jest Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego (Fundacja EFC).

Jaka jest rola stypendiów w wyrównywaniu szans edukacyjnych uczniów?

Uczniowie z mniejszych miejscowości, którzy chcą kontynuować naukę w szkole średniej, bardzo często muszą zrezygnować z marzeń o konkretnym liceum. Przeszkodą może być odległość od placówek edukacyjnych albo koszty nauki w dużym mieście, które przekraczają możliwości danej rodziny. Opłacenie bursy czy wynajem pokoju w mieście, w którym znajduje się szkoła, wymaga sporych nakładów finansowych. Dodatkowym obciążeniem są także koszty utrzymania. Ambitni uczniowie mogą skorzystać z programów pomocowych, których celem jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w całym kraju.

Jakie są podstawowe założenia Programu Stypendialnego Horyzonty?

Stypendium edukacyjne to świadczenie socjalne dla uczniów, którzy pochodzą z małych miejscowości i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Fundacja EFC pokrywa koszt zamieszkania i      wyżywienia w bursie oraz przejazdów komunikacją na terenie 12 dużych miast, w których uczą się stypendyści. Horyzonty to nie tylko wsparcie socjalne. Fundacja pokrywa także koszty nauki języka angielskiego oraz ferii i wakacji.

Stypendyści mogą liczyć również na wsparcie psychologiczne. We wszystkich miastach, w których znajdują się licea i technika współpracujące z Fundacją, są koordynatorzy, którzy pomagają uczniom odnaleźć się w mieście, animują spotkania stypendystów i wspólne wyjścia, np. do teatru, kina czy na kolację. Pracują też z podopiecznymi indywidualnie i wspierają ich w nabieraniu pewności siebie, odkrywaniu mocnych stron i zainteresowań, których realizację również finansuje Fundacja. W zespole koordynatorów są nie tylko pedagodzy, ale także psycholodzy z wieloletnim doświadczeniem.

Kto może się ubiegać o wsparcie w programie?

O przyznanie stypendium edukacyjnego mogą ubiegać się uczniowie kończący w tym roku szkołę podstawową, którzy chcieliby kontynuować naukę w najlepszych liceach i technikach w dużych miastach. Jednym z podstawowych warunków przyznania stypendium jest miejsce zamieszkania. O wsparcie mogą wnioskować uczniowie pochodzący z małych miejscowości położonych na terenie Polski, które liczą do 30 000 mieszkańców.

Kolejnym kryterium formalnym jest średni miesięczny dochód w rodzinie (nie może przekraczać 1550 zł netto na osobę). Kandydat do stypendium musi wybrać jedną ze szkół średnich współpracujących z Fundacją. Uczniowie mogą kontynuować naukę w jednym z 11 województw, w takich miastach jak Białystok, Gdańsk, Gdynia, Kraków, Poznań, Olsztyn, Szczecin, Warszawa czy Wrocław (pełna lista miast i współpracujących placówek zamieszczona jest na stronie Fundacji).

Przed wypełnieniem i wysłaniem zgłoszenia należy zapoznać się z regulaminem programu. Zarówno formularz, jak i regulamin znajdują się na stronie Fundacji EFC. Uczniowie, którzy chcą ubiegać się o przyznanie stypendium, muszą wysłać wniosek do 31 marca.