Własna firma transportowa? Polska atrakcyjnym rynkiem

Konkurencyjność, doświadczenie i coraz częściej nowoczesne technologie. To znaki firmowe polskich firm transportowych. Z badań jakościowych wynika, że tego typu usługi świadczone przez przedsiębiorców z Polski cieszą się dużą renomą w Europie. Prawdziwym języczkiem uwagi jest jednak nasze położenie geograficzne. Polska jest dla wielu nacji krajem tranzytowym, a centralne położenie na mapie Europy pozwala na prowadzenie efektywnego transportu na szlakach północ-południe i wschód-zachód.

Są zyski, jest konkurencja

Dobra koniunktura sprawia, że w Polsce powstało i nadal powstaje mnóstwo firm transportowych. Spedycja, transport, logistyka – to najczęściej podstawowe portfolio każdej z nich. W branży wyraźnie zauważalny jest też rozwój i rozbudowa istniejących firm, które do tej pory ograniczały swoją działalność jedynie do kilku segmentów rynku lub nawet tylko jednego (np. spedycji). Teraz próbują świadczyć usługi na dużo szerszą skalę.

Kto może założyć firmę transportową?

Transport międzynarodowy i związana z nim działalność może być świadczony niemal przez każdego. Co ważne dla początkujących, nie jest konieczne posiadanie wykształcenie logistycznego. Trzeba jednak spełnić sporo formalności. Przede wszystkim należy wybrać formę prawną prowadzonej działalności – może to być jednoosobowa działalność gospodarcza lub jedna z form spółki jawnej. Wybór ten ma istotne znaczenie na wypadek niepowodzenia, a przede wszystkim konsekwencji wynikających z utraty środków finansowych.

Odpowiedzialność prawna – firmy transportowe

  1. Własna działalność gospodarcza – prosta i pozwalająca mieć wszystkie sprawy organizacyjne pod kontrolą. Jednak w wypadku konieczności ponoszenia kosztów, przedsiębiorca będzie odpowiadać także własnym majątkiem.
  2. Spółka cywilna – taka forma działalności przewiduje współpracę co najmniej dwóch osób fizycznych lub prawnych. Co ważne, za zobowiązania firmy wspólnicy odpowiadają solidarnie całym majątkiem osobistym.
  3. Spółka jawna - wspólnicy odpowiadają swoim majątkiem dopiero wówczas, gdy majątek spółki nie jest wystarczający dla zaspokojenia roszczeń wierzycieli.
  4. Spółka komandytowa – warunkiem jej powstania jest utworzenie jej przez co najmniej dwie osoby. Jedna z nich odpowiada za zobowiązania spółki do określonej w umowie sumy, a druga odpowiada całym swoim majątkiem.
  5. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – aby ją utworzyć, konieczny jest kapitał zakładowy. Jeżeli ten warunek zostanie spełniony, wspólnicy nie muszą martwić się o swój majątek osobisty. Wszyscy są zwolnieni od odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Transport międzynarodowy – to wymaga pracy!

Z badań ekspertów wynika, że przedsiębiorcy rozkręcający biznes w branży logistycznej muszą liczyć się z dużym ryzykiem poniesienia porażki. Chęć zysku przyciąga wielu chętnych, a to powoduje konkurencję i duże nasycenie rynku. Innym minusem jest konieczność stałego (niemal całodobowego) nadzoru prowadzonej działalności. Jeżeli jednak przebrniemy przez ten trudny okres, firma transportowa może przynieść nam dużo korzyści.