Jeśli twoje szkolne lekcje geografii zamieniły się już w zakurzone wspomnienie, a pytanie o cykliczność przypływów i odpływów nie daje ci spokoju podczas spaceru po plaży, która jeszcze kilka godzin temu była kompletnie zalana słoną wodą, to przybywamy z odsieczą! W poniższym tekście znajdziesz kilka solidnych odpowiedzi na temat fal pływowych.

Kiedy mamy do czynienia z pływami morskimi?

Każde morze i ocean bierze udział w dobowych cyklach pływowych. Zjawisko to najłatwiej jest zaobserwować u wybrzeży morskich i oceanicznych, gdzie bez przeszkód można zmierzyć różnicę poziomu wody podczas przypływu i odpływu. Czasami wahania poziomu wód są tak niewielkie, że aż ledwo zauważalne dla niewprawnego oka. Morze Bałtyckie to przykład zbiornika o bardzo subtelnej różnicy poziomów wody w czasie pływowego cyklu dobowego, która wynosi jedynie około 14 centymetrów. Niekiedy jednak rozmiary przypływów i odpływów przybierają naprawdę imponujące wartości! Kanadyjskie wybrzeże Oceanu Atlantyckiego w słynnej Zatoce Fundy wystawione jest na działanie pływów o uśrednionej amplitudzie aż 11 metrów, co można porównać do wysokości 3-piętrowego budynku! Takich ciekawostek jest mnóstwo, a wszystkiego o pływach morskich dowiesz się w FairWinds!

Skąd biorą się dobowe zmiany poziomu wody? Odpowiedź jest kosmiczna!

Przypływy i odpływy to zjawisko wywoływane przez siły grawitacyjne słońca i księżyca, które oddziałują na naszą planetę oraz siłę odśrodkową powstającą podczas ruchu wirowego Ziemi. Wraz ze zmianą fazy księżyca i w zależności od kąta nachylenia ziemi względem słońca w konkretnym miejscu globu, pływy różnią się między sobą. W okolicach równika występują tzw. pływy dobowe, co oznacza, że mieszkańcy tych szerokości geograficznych obserwują jeden przypływ i jeden odpływ w trakcie trwania doby. Sytuacja zmienia się wraz z oddalaniem się od równika. Strefy umiarkowane, położone między zwrotnikami a kołami podbiegunowymi charakteryzują się półdobowymi cyklami pływów, co w praktyce oznacza dwa przypływy i dwa odpływy na dobę, występujące w dwóch cyklach 12-godzinnych.

pływy morskie

Rodzaje pływów morskich różnią się nie tylko częstotliwością występowania, lecz także siłą. Intensywność fal pływowych zwiększa się podczas pełni i nowiu księżyca. Kiedy srebrny glob znajduje się w linii prostej z ziemią oraz słońcem, mamy do czynienia z pływem syzygijnym. Z kolei podczas wychylania się księżyca do pozycji kata prostego amplituda pływów zmniejsza się, co powoduje zjawisko słabszych pływów kwadraturowych. Co ciekawe, wielkość pływów może intensyfikować lub łagodzić ukształtowanie terenu. Rolę odgrywają tu między innymi głębokość morza i ukształtowanie wybrzeża. Najpotężniejszymi pływami mogą poszczycić się zatoki oceaniczne. 

Konkretne wartości przypływów i odpływów względem tzw. zero mapy, czyli uśrednionej głębokości danego obszaru akwenu, znajdują się w wydawanych cyklicznie tablicach pływów. Taka tablica jest niezbędnym wyposażeniem każdego żeglarza, który nie chce zostać zaskoczony wielkością amplitudy pływów podczas rejsu. Pomocna podczas rejsu jest aparatura pomiarowa, która na bieżąco informuje żeglarzy o głębokości na obranym kursie, nie jest ona jednak w stanie dostarczyć informacji o cyklicznej zmianie poziomu wód. 

Warto pamiętać, że nieświadomość znaczenia przypływów i odpływów może nieść ze sobą fatalne konsekwencje i należy się przed nimi ustrzec. Kluczem do bezpieczeństwa na wodzie jest doświadczenie poprzedzone solidnym szkoleniem. Chcesz nauczyć się więcej? Zapraszamy na kursy FairWinds! Ahoj!