Jest to tak zwany transport drobnicowy (LCL - Less than Container Load). Co warto wiedzieć o drobnicy morskiej?

Czym jest ładunek drobnicowy – drobnica?

Pod pojęciem ładunku drobnicowego, inaczej drobnicy, znajdują się towary, które mają postać mniejszych pakunków, które nie zajmują pełnego kontenera. Opakowanie zabezpiecza drobnicę na czas transportu, ułatwia jej magazynowanie i przygotowywanie jednostek zbiorczych.

Przemieszczanie ładunków drobnicowych to transport drobnicowy. Jest on realizowany za pomocą różnych metod:

  • transport morski,
  • transport kolejowy,
  • transport drogowy,
  • transport lotniczy.

Dzisiaj przyjrzymy się transportowi LCL realizowanemu drogą morską. Na dłuższych trasach transport ten realizowany jest jako transport intermodalny, który wykorzystuje więcej niż jeden środek transportu. Przykładowo drobnica morska po rozładowaniu w porcie dowożona jest do klientów samochodami dostawczymi.

Jak prowadzi się transport ładunków drobnicowych?

Transport drobnicowy wymaga odpowiednich operacji logistycznych, które umożliwiają dostarczenie ładunków bezpośrednio do odbiorców. Właściwie zaplanowany przekłada się na skrócenie czasu dostawy, obniżenie kosztów i bezpieczeństwo drobnicy.

Jako że przemieszczanie pojedynczych, małych ładunków kontenerami jest nieefektywne, formuje się z nich ładunki, jednostki zbiorowe, przez konsolidację. Towary drobnicowe są wtedy łączone w jeden ładunek o większym gabarycie, zajmujący całą powierzchnię kontenera.

Transport ten może być realizowany na zlecenie, ale wiele firm zajmujących się logistyką posiada także regularne linie drobnicowe, którymi dostarcza towary na stałych trasach.

Dlaczego warto korzystać z transportu drobnicowego?

Transport drobnicy jest korzystny wtedy, gdy celem jest dostarczenie przygotowanych już produktów bezpośrednio do klienta – w przypadku mniejszych zamówień.

Zalety transportu drobnicowego:

  • dostępny krajowo i międzynarodowo,
  • dobranie wielkości dostaw do konkretnych potrzeb,
  • niższe koszty logistyczne,
  • obniżenie wydatków związanych z magazynowaniem,
  • możliwość szybkiego przemieszczania ładunków.

Drobnicowy transport morski, kolejowy, lotniczy i drogowy realizowany firmy spedycyjne we współpracy z agentami, przewoźnikami i armatorami. LCL jest elastyczną, szybką, bezpieczną, a także korzystną cenowo formą dostawy małych ładunków bezpośrednio do celu.