Na półmetku jest badanie ankietowe, które Urząd Miejski prowadzi pod kątem przygotowania „Strategii Rozwoju Miasta Pabianice na lata 2015 – 2022”. Dotyczy ono jakości życia mieszkańców, gromadzi również opinie przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.

Do tej pory ankietę przez internet wypełniło 546 mieszkańców, 48 przedsiębiorstw i 24 organizacje. Kilkanaście osób pobrało ankiety w wersji papierowej z Biura Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim. Jest też możliwość wysłania ankiety e-mailem na adres poi@um.pabianice.pl

Ankietę można wypełnić za pośrednictwem portalu ebadania.pl (zostaną dostarczone automatycznie po zakończonym badaniu).

 Wydruki ankiet są dostępne w Urzędzie Miejskim przy Zamkowej 16, na parterze w Biurze Obsługi Interesanta.