Pabianiczanie będą mogli skorzystać z bezpłatnych, profilaktycznych testów słuchu w Amplibusie – specjalnie przystosowanym do tego celu busie. Badania odbędą się 7 i 8 marca między godziną 10.00 a 16.00 na parkingu przy sklepie Intermarche, a także 10 i 11 marca w godzinach 9.00 – 15.00 na placu przy Urzędzie Miejskim (ul. Zamkowa 16). W ostatnim dniu akcji mieszkańcy Pabianic będą mogli oddać krew w mobilnym punkcie krwiodawstwa obsługiwanym przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Szczegółowy harmonogram wydarzenia:

- 7 marca, godz. 10.00-16.00 – bezpłatne testy słuchu, parking Intermarche (ul. Myśliwska 34B),

- 8 marca, godz. 10.00-16.00 – bezpłatne testy słuchu, parking Intermarche,

- 10 marca, godz. 9.00-15.00 – bezpłatne testy słuchu, plac przy Urzędzie Miejskim (Zamkowa 16),

- 11 marca, godz. 9.00-15.00 – bezpłatne testy słuchu – plac przy Urzędzie Miejskim, godz. 12.00-15.00 – mobilny punkt krwiodawstwa – plac przy Urzędzie Miejskim.

Do udziału w akcji zaprasza prezydent Pabianic, Amplifon oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.