Tego dnia wszyscy kandydaci na dawców zostaną zapoznani z procedurami pobierania szpiku. Od osób, które wyrażą chęć zostania honorowymi dawcami szpiku, pobrane zostanie 10 ml krwi w celu oznaczenia antygenów transplantacyjnych. Badanie będzie całkowicie bezpłatne.

Obecna podczas konferencji prasowej w urzędzie Elżbieta Budny, prezes Fundacji dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi „Krwinka”, przedstawiła założenia programu "Dawca Szpiku". Pani prezes zwróciła się z apelem do mieszkańców całego województwa o włączenie się do programu i wsparcie szlachetnej idei dawstwa szpiku, poprzez udział w pabianickiej akcji pobierania krwi.

Organizatorami akcji są Urząd Miejski w Pabianicach i Fundacja Krwinka wspólnie z Pabianickim Centrum Medycznym. Dominika Konopacka, prezes zarządu PCM poinformowała na konferencji o udziale i zaangażowaniu personelu szpitala w wartościowej inicjatywie.

Wiceprezydent Małgorzata Biegajło, która nawiązała współpracę z Fundacją Krwinka, zaprezentowała informator przygotowany w związku z pabianicką edycją programu "Dawca Szpiku". Zawiera on cenne informacje dotyczące idei dawstwa, m.in. jakie warunki należy spełnić, aby zostać honorowym dawcą szpiku. Informatory będą dostępne we wszystkich pabianickich placówkach zdrowia.

Program "Dawca Szpiku" ma zasięg ogólnopolski i polega na organizowaniu cyklicznych akcji w różnych regionach kraju. Nadrzędnym celem projektu jest powiększanie zasobów Rejestru Dawców Szpiku, a w konsekwencji zwiększanie szans na wyleczenie wielu chorych na raka.

Główne cele programu to edukacja społeczeństwa w zakresie chorób nowotworowych, przeszczepów i dawstwa szpiku, zawarta w akcjach informacyjno-edukacyjnych (media, wydawnictwa), zachęcenie społeczeństwa do honorowego, anonimowego dawstwa szpiku kostnego.