Życie Pabianic

życie pabianic
Życie Pabianic numer 32/2020

Kontrole w autobusach to nie wszystko. W sklepach też

POWRÓT 
Kontrole maseczek Życie Pabianic

Strażnicy miejscy kontrolują, czy pabianiczanie zasłaniają usta i nos w miejscach publicznych (foto: Kamil Misiek)

Kontrole maseczek Życie Pabianic
ad