Życie Pabianic

życie pabianic
Życie Pabianic numer 29/2021

Nie jest źle, choć TIR-y jadą

POWRÓT 
Na skrzyżowaniu Nawrockiego-Sikorskiego-Warszawska trudno się przebić

Na skrzyżowaniu Nawrockiego-Sikorskiego-Warszawska trudno się przebić (foto: Misiek Kamil)

Na skrzyżowaniu Nawrockiego-Sikorskiego-Warszawska trudno się przebić