Życie Pabianic

życie pabianic
Życie Pabianic numer 37/2020

Nie ma tu drogi, będzie ścieżka rowerowa. Ulica Popiełuszki miała być obwodnicą Pabianic

POWRÓT 
Popiełuszki Życie Pabianic

Projektowana ulica miała być przedłużeniem Świetlickiego i przebiegać przez pola i nieużytki, aż do parku Wolności. Ulicę Wiejską obwodnica przetnie tuż za ujęciem wody, nieopodal Zagajnikowej (foto: Kamil Misiek)

Popiełuszki Życie Pabianic
ad
ad
ad