Życie Pabianic

ad
Starostwo TV
życie pabianic
Życie Pabianic numer 24/2024

Rekord Europy w biegu 24-godzinnym padł w Pabianicach

POWRÓT 
Rekord Europy w biegu 24-godzinnym padł w Pabianicach Życie Pabianic

Najlepsza trójka biegaczek tegorocznego Ultraparku: Bereznowska (m. 1), Kapica (m. 2) i Grabska-Grzegorczyk m.3) (foto: et)

Rekord Europy w biegu 24-godzinnym padł w Pabianicach Życie PabianicRekord Europy pobity w Pabianicach Życie PabianicRekord Europy pobity w Pabianicach Życie PabianicRekord Europy pobity w Pabianicach Życie PabianicRekord Europy pobity w Pabianicach Życie PabianicRekord Europy pobity w Pabianicach Życie PabianicUltraPark Weekend: rekord Europy pobity w PabianicachRekord Europy pobity w Pabianicach Życie PabianicUltraPark Weekend: rekord Europy pobity w PabianicachRekord Europy pobity w Pabianicach Życie PabianicRekord Europy pobity w Pabianicach Życie PabianicRekord Europy pobity w Pabianicach Życie Pabianic
ad
ad