Życie Pabianic

życie pabianic
Życie Pabianic numer 37/2021

Robert R. zwolniony z aresztu

POWRÓT 
Sąd pozwolił na pokazywanie wizerunku oskarżonych ze względu na ważny interes społeczny i zdecydował, że cały przebieg procesu będzie rejestrowany, a nagrania zostaną dołączone do protokołów.

Sąd pozwolił na pokazywanie wizerunku oskarżonych ze względu na ważny interes społeczny i zdecydował, że cały przebieg procesu będzie rejestrowany, a nagrania zostaną dołączone do protokołów. (foto: Jach Przemek)

Sąd pozwolił na pokazywanie wizerunku oskarżonych ze względu na ważny interes społeczny i zdecydował, że cały przebieg procesu będzie rejestrowany, a nagrania zostaną dołączone do protokołów.
ad
ad
ad