Ulica Karniszewicka – przed 1927 istniała tylko wieś Karniszewice. W latach 1927–1939, od nazwy wsi, utworzono ulicę Karniszewicką. Biegła wtedy od Żymierskiego do Lutomierskiej. W czasie okupacji przyjęła niemiecki odpowiednik polskiej nazwy – Karnischewitzerweg. W latach 1945–1960 powrócono do jej przedwojennego oznaczenia. Po roku ’60 przedłużono ulicę Karniszewicką od Lutomierskiej do zachodniej granicy miasta.