Ulica św. Rocha – w latach 1878-1939 ulicę tę nazywano św. Rocha. Święty ten urodził się w 1295, zmarł w 1327. Po sprzedaniu znacznego majątku swoich rodziców, wyruszył do Rzymu. Opiekował się chorymi na dżumę. Dokonywał cudownych uzdrowień. Gdy sam zaraził się dżumą, ukrył się w lesie, by nie zarażać innych. Według legendy, wytropił go pies i przynosił mu pożywienie. Roch miał wtedy cudownie ozdrowieć. W Polsce św. Roch jest czczony przede wszystkim jako patron chroniący od zarazy.
W latach okupacji Niemcy zmienili nazwę ulicy na Herbert Norkus Strasse. Herbert Norkus (1916-1932) członek Hitlerjugend, zabity przez niemieckich komunistów podczas akcji rozklejania ulotek na ulicach Berlina. Stał się męczennikiem i wzorem do naśladowania dla HJ.
Po wojnie ulicę nazywano Gwardii Ludowej – na cześć organizacji zbrojnej Polskiej Partii Robotniczej. 1 stycznia 1944 GL została przekształcona w Armię Ludową.
W 1989 roku patronem ulicy ponownie został św. Roch.