W konkursie dotacyjnym „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2015/2016” zakwalifikowano osiem wniosków złożonych przez Pabianice.

- Do Pabianic trafi ponad 117 tys. zł dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na edukację ekologiczną w szkołach i przedszkolach - informuje Aneta Klimek, rzeczniczka Urzędu Miejskiego.

Projekty przyrodniczo-ekologiczne (połączone z warsztatami, wycieczkami, zakupem pomocy dydaktycznych) będą realizować Szkoły Podstawowe nr 1, 5, 8 i 17 oraz Przedszkola Miejskie nr 5, 8, 12 i 15.

Wysokość dofinansowania z WFOŚ to 70 tys. zł dla szkół i 47 tys. zł dla przedszkoli. Dotacje dla placówek wyniosą od 9 do 24 tys. zł.

- Wkład własny w konkursie, czyli 10 procent, zabezpieczyły we własnych budżetach. W ostatnich 3-4 latach w ramach programów proekologicznych organizowanych przez WFOŚ miejskie szkoły i przedszkola otrzymały ok. 700-800 tys. zł – dodaje Klimek.