Dobiega końca układanie ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż ul. Grota-Roweckiego. 220 metrów to odcinek od skrzyżowania z Nawrockiego do skrzyżowania z 20 Stycznia. Koszt układania nowej kostki: około 85.000 zł.