W okresie od 16 marca do 22 kwietnia dzielnicowi Straży Miejskiej oraz patrole ekologiczne prowadzili akcję „Wiosna”. W tym okresie na terenie działek prywatnych za nieporządek strażnicy pouczyli 62 osoby, nałożyli 2 mandaty karne na kwotę 350 złotych i skierowali 2 wnioski do sądu. 12 interwencji jest nadal w toku.

W związku z podrzucaniem odpadów udzielono 6 pouczeń, nałożono 11 mandatów karnych na kwotę 970 złotych, a jedna sprawa nie została jeszcze zakończona.

Za wypalenie odpadów funkcjonariusze dali 5 pouczeń oraz 3 mandaty karne na kwotę 1.020 złotych.

Patrole ekologiczne udzieliły 6 pouczeń, nałożyły 7 mandatów karnych na kwotę 900 złotych.

Za nieposprzątanie po psie siedmiu właścicieli zostało pouczonych. Jedna osoba dostała mandat karny 50 złotych.

W tym okresie również udzielono 6 pouczeń za zaśmiecanie, zanieczyszczanie miejsca publicznego.

Nadal w toku jest 7 interwencji za umieszczanie ogłoszeń w miejscu zabronionym.

Partole ekologiczne skontrolowały wyrobisko przy ul. Nowowolskiej, gdzie magazynowano odpady. Sporządzoną z wizyty dokumentację przekazano odpowiednim komórkom Urzędu Miejskiego.