67.338 zł to były koszty administracyjne (to m.in. przygotowanie lokali wyborczych, druk obwieszczeń, opłata kierowców i wsparcia informatycznego). 72.380 zł wydano na diety dla osób pracujących w komisjach wyborczych. Przewodniczący komisji dostał 200 zł, jego zastępca 180 zł, a członek komisji 160 zł.

W niedzielę czeka nas druga tura wyborów prezydenckich. Będzie trochę tańsza, bo mniejsze są koszty administracyjne, wyniosą tylko 33.669 zł. Za to diety dla członków komisji są bez zmian - 72.380 zł. W sumie obie tury będą kosztować 245.767 zł.

- To są pieniądze z budżetu państwa – wyjaśnia Paweł Rózga, sekretarz miasta odpowiedzialny za wybory. – Z budżetu państwa będą też pokryte koszty wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej. To niewielka kwota, tylko 8.500 zł

Wybory uzupełniające czekają pabianiczan 14 czerwca w okręgu nr 10.