- Od 8 lutego do 18 marca urzędowała Powiatowa Komisja Lekarska, zajmująca się kwalifikacjami wojskowymi - wyjaśnia Joanna Rakowska ze Starostwa Powiatowego.
Posiedzenia były w pabianickim szpitalu przy ulicy Jana Pawła II 68.
Kategorię  A (najwyższą) otrzymało 639 osób (83 % spośród tych, którzy się stawili), kategorię B - 9 osób (1,2 %), D - 50 osób (6,5 %), E - 34 osoby (4,4 %).
Przed komisją stanęło 10 kobiet. Przyznano im kategorie: A – 8 pań (80 %), D – 2 panie (20 %).
- Zdecydowana większość wydanych kategorii zdrowia to kategoria A. W razie wątpliwości, co do jej określenia, badani byli kierowani na dodatkowe konsultacje lekarskie, z których większość dotyczyła badań okulistycznych - dodaje Rakowska.
W Powiatowej Komisji Lekarskiej pracowało 6 osób: trzech lekarzy; jeden chorób wewnętrznych i dwóch chirurgów, dwóch pracowników średniego personelu medycznego, zajmujących się prowadzeniem książki medycznej, mierzeniem i ważeniem młodzieży, oraz sekretarz.