Pierwszą taką opinię w sprawie udzielenia prezydentowi absolutorium wydała Komisja Rewizyjna, która poddała analizie sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2015 rok. W głosowaniu wzięło udział 4 członków komisji i jednogłośnie przyjęli sprawozdanie. Na komisji zagłosowali: Monika Cieśla, Zbigniew Grabarz, Joanna Kupś, Jarosław Lesman.
 
Na sesji Rady Miejskiej radni głosowali za absolutorium dla prezydenta. Wynik:14 do 7.
Przeciwko udzieleniu absolutorium byli radni PiS-u: Cieśla, Feliksiński, Hodak, Kaczorowski, Madaj, Różycki, Szczesio.
 
Choć była dyscyplina głosowania w klubie PiS, wyłamali się radni: Kozłowska, Lesman, Żeligowski, Marczak. 
Na sesji jest 21 radnych. Nie ma radnej Miękini i radnego Wójtowicza.
 
- 2015 rok to było jedno z lepszych wykonań budżetu w dziejach Pabianic – uważa skarbniczka Anna Łosiak. - Udało się wygenerować 9 milionów złotych nadwyżki. To pozwoliło spłacić nasze zobowiązania w 2016 roku i wyjść z programu naprawczego.
 
Zadłużenie na 31.12.2015 r. to było 20.791.000 zł, czyli nasze zadłużenie wyniosło około 11 proc. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie oceniła nasze sprawozdanie.
Po 5 miesiącach miasto ma w 44 proc. wykonane dochody, a tylko w 35 proc. wykonane wydatki.
 
Dziś miasto zadłuża się na 12 mln zł, co daje 14 proc. zadłużenia.
 
- To najniższe zadłużenie w regionie – uważa Łosiak. - Jesteśmy wiarygodnym partnerem. Na naszą ofertę wypuszczenia obligacji zgłosiło się 60 podmiotów. Tyle było pobrań przez banki naszej oferty.