Konferencja będzie w Miejskim Ośrodku Kultury, ul. Kościuszki 14. Zaplanowano ją na 30 września.

Plan:

12.10-13.30 - Dopalacze – nowe zagrożenie zdrowotne, społeczne i moralne – etiologia problemu. Wpływ środków wzmacniająco-pobudzających na zachowania i zdrowie dziecka – prof. Mariusz Jędrzejko

13.30-14.15 - Jak rozpoznawać zachowania ponarkotykowe i dopalaczowe? - mgr Maciej Szczodrowski

14.15-15.00 - Agresywne gry komputerowe a agresja wśród dzieci i młodzieży – mgr Agnieszka Tape


15.10-16.00 - Konsultacje pedagogiczne dla nauczycieli i pedagogów.


Idea konferencji realizowana jest wg autorskiego programu Mazowieckiego Centrum Profilaktyki Uzależnień.