- Jesteśmy w trakcie ustaleń i właśnie powstaje dokument porozumienia z wierzycielami - mówi prezydent Zbigniew Dychto.

Ostatnie spotkanie przed wysłaniem porozumienia z wierzycielami Dychto miał dziś (w czwartek). Uczestniczyli w nim też: likwidator szpitala Marcin Ostojski i prezes Witold Barszcz. Dziś szpital ma 119 wierzycieli.

- Było ich 300, ale w większości zostali spłaceni. Zostali tylko ci, którym zalegamy duże kwoty - dodaje.

Dzień w dzień w szpitalu przebywa od 360 do 380 pacjentów.