- Przeprowadziliśmy ankietę wśród mieszkańców bloków położonych po południowej stronie ulicy Waltera-Jankego - mówi Maciej Przybylski, prezes Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Od mieszkania do mieszkania z ankietą chodzili dozorcy. Każdy członek spółdzielni musiał podpisać się na liście i postawić krzyżyk "za" lub "przeciw". Za strzeżonym parkingiem było 626 głosów, przeciw – 149. Tylko 3 głosy były nieważne, a 317 osób nie miało na ten temat zdania.
- Wyniki ankiety wyraźnie dpwodzą, że parking na tym osiedlu jest konieczny – dodaje prezes.
Od każdego auta zaparkowanego na płatnym parkingu na terenach PSM spółdzielnia ma 48 zł miesięcznie.