Punkt Obsługi Przedsiębiorcy działający przy Urzędzie Miejskim organizuje bezpłatne szkolenie nt. „Prawa i obowiązki przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasady funkcjonowania placówek ze sprzedażą napojów alkoholowych w świetle obowiązujących przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”.

Szkolenie odbędzie się 16 listopada (środa) w godz. 10.30 – 13.30 w Willi Impresja, Pabianice, ul. Żeromskiego 20A. Poprowadzi je Sławomira Prokopowicz - prawnik, etatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, praktyk w wielu ogólnokrajowych instytucjach szkoleniowych i doradczych.

Wykład obejmie m.in.: zasady wnoszenia oświadczeń o wartości sprzedaży alkoholu i opłat za korzystanie z zezwoleń, obowiązki przedsiębiorców dotyczące najbliższego okolicy punktu sprzedaży, zakaz reklamy napojów alkoholowych, obowiązek prowadzenia wydzielonego stoiska, zasady zgodnego z prawem zaopatrywania się w napoje alkoholowe, zasady przeprowadzania kontroli placówek. Po części wykładowej będą konsultacje z członkiem Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która z upoważnienia prezydenta kontroluje placówki, a także przedstawicielem policji i Straży Miejskiej. Szkolenie jest dla przedsiębiorców bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia przyjmowane są do 14 listopada pod adresem: przedsiebiorca@um.pabianice.pl i pod nr. tel. (42) 22 54 631.