Raport Regionalnej Izby Obrachunkowej wykazał sporo nieprawidłowości w ratuszu.

- Raport zawiera kilka istotnych zastrzeżeń. Jakie kroki podjęto? Do kiedy zostaną usunięte uchybienia? – dopytywała radna Monika Cieśla, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

Kontrola obejmowała okres od 2009 do 2012 roku.

- Prowadzono ją wielowątkowo – wyjaśniał sekretarz Paweł Rózga. – Stwierdzono nieprawidłowości, ale było ich o połowę mniej niż w poprzedniej kontroli. Zwrócono nam uwagę, żeby unikać takich nieprawidłowości w przyszłości.

Co się nie podobało inspektorom z RIO? Sposób zatrudniania w naszym ratuszu przez prezydenta Zbigniewa Dychtę.

Co wykryli kontrolerzy - przeczytasz w papierowym wydaniu Życia Pabianic