To teren należący do miasta. Ale rzadko można tu spotkać służby miejskie.

Kiedyś na rondzie parkowały auta. To działka miejska. Dziś rosnąca tutaj koniczyna ma już pół metra. Rośnie tak bujnie, że zarasta jezdnię.

- A może przy okazji wyasfaltują dziurę głęboką na 10 cm przy wejściu do szkoły - pyta internauta.

Mieszkańców bloków zastanawia też znak, który stoi przed szkołą, a pozwala on tylko na parkowanie pracownikom SP3 w godz. 8.00-18.00.

- To chyba niezgodne z przepisami - mówi sąsiad szkoły. - Gdy parkujemy w tym miejscu, to ze szkoły wychodzi ochroniarz i nas przegania.

Około godz. 14.00 skwerek wykosili pracownicy SP3.

- To teren miejski. Zostanie w poniedziałek przekazane zlecenie do ZDiZM, żeby ten teren został wykoszony, zamieciony, a jezdnia naprawiona - obiecał dziś wiceprezydent Grzegorz Mackiewicz