Nowa, szersza jezdnia, rondo, krańcówka dla autobusów i tramwajów oraz przebudowany most na rzece Ner - tak wygląda ulica Pabianicka w Łodzi na odcinku od granicy z Ksawerowem do skrzyżowania z Rudzką.

- Otwarcie ulicy Pabianickiej kończy kolejny etap realizacji projektu Port Łódź - jednej z najbardziej spektakularnych inwestycji w regionie łódzkim oraz największego sklepu IKEA w Polsce - wyjaśnia Agnieszka Skalska, rzeczniczka prezydenta.

Wartość przedsięwzięcia to około 200 milionów euro, a w tym 11 mln euro przeznaczonych na inwestycje w infrastrukturę miasta. Na modernizację ul. Pabianickiej na odcinku od rzeki Ner do granicy Łodzi przeznaczono 40 mln zł. Inwestorom zależało na stworzeniu warunków do sprawnego wyjazdu z Łodzi w kierunku Pabianic, Sieradza i Wrocławia, ale przede wszystkim dojazdu do Centrum Handlowego Port Łódź i sklepu IKEA.

Dzięki przebudowie znacznego odcinka drogi, kierowcy podróżujący ul. Pabianicką od strony centrum Łodzi, mają do dyspozycji od dwóch do pięciu pasów ruchu. Rondo, które powstało przy jednym ze zjazdów do budowanego centrum Port Łódź, w przyszłości zostanie połączone estakadą z zachodnią obwodnicą Łodzi  - drogą S-14 bis.

W trakcie prac związanych z przebudową ul. Pabianickiej, oprócz robót drogowych wykonano także prace torowe - przeniesiono torowisko tramwajowe, zlikwidowano istniejącą pętlę tramwajową i zastąpiono ją nową. Zmodernizowano także kanalizację deszczową, sanitarną i wodociągową, postawiono nowe słupy oświetleniowe oraz sygnalizację świetlną. W okolicach zabudowy mieszkalnej umieszczono 876 m ekranów akustycznych chroniących przed hałasem. Wybudowana została także nowa ścieżka rowerowa wraz z chodnikami. Symbolicznego przecięcia wstęgi na otwarciu nowej drogi podjął się wiceprezydent Pabianic - Jarosław Cichosz.