Święto to jest obchodzone od 2004 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej. Podstawowym celem jest promowanie działań na rzecz bezpiecznego korzystania z sieci Internet dzieci i młodzieży.
W Polsce DBI obchodzony będzie po raz szósty. Główną ideą narodowych obchodów jest inicjowanie lokalnych działań, w ramach których dzieci, młodzież i nauczyciele aktywnie angażują się w prace nad projektami poświęconymi bezpieczeństwu w sieci. Z okazji DBI organizowane są w całej Polsce zajęcia edukacyjne, happeningi, kampanie informacyjne, konkursy i inne akcje, które trwają przez cały luty. Tegoroczne hasło kampanii „Internet to więcej niż zabawa. To Twoje życie”, nawiązuje do konsekwencji internetowej aktywności dzieci i młodzieży, szczególnie w aspekcie bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

Wszelkie informacje o przebiegu Dnia Bezpiecznego Internetu 2011 publikowane są w serwisie www.dbi.pl oraz www.dzieckowsieci.pl. Informacje na temat DBI oraz bezpieczeństwa w sieci przeznaczone w szczególności dla dzieci można znaleźć na stronie: www.sieciaki.pl.

Dodatkowo Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) oraz Fundacja Dzieci Niczyje (FDN) wraz z partnerem Fundacją Orange, jak co roku, organizują konkurs na najciekawszą inicjatywę Dnia Bezpiecznego Internetu 2011. Konkurs przeznaczony jest dla publicznych i niepublicznych placówek edukacyjnych, bibliotek, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, które zorganizują lokalną inicjatywę z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu 2011 i prześlą z niej sprawozdanie. Organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody: tablice multimedialne, sprzęt komputerowy i programy komputerowe oraz uczestnictwo w przedstawieniach i szkoleniach.
Więcej informacji oraz regulamin konkursu można znaleźć na stronie www.dbi.pl.