31 maja uznawany jest przez przyrodników za Dzień Bociana. Bocianie święto obchodzone jest w Polsce od 2003 roku dzięki inicjatywie Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura”. W ten sposób ekolodzy chcą zwrócić uwagę na zagrożenia i potrzebę ochrony  ptaków, a także na miejsce, jakie bocian biały zajmuje w polskim krajobrazie i kulturze.

W ramach działań na rzecz bociana białego PTTP „pro Natura” już od kilku lat współpracuje także z Grupą Energa. Jednym z przykładów aktywności jest uruchomienie infolinii 0 801 BOCIAN (0 801-26-24-26), dzięki której przyrodnicy udzielają porad z zakresu ochrony bociana białego, zwłaszcza w przypadku poszkodowanych ptaków czy zagrożonych gniazd.

Więcej informacji na temat ochrony bocianów białych oraz ciekawostek na temat tych ptaków można znaleźć na: www.bociany.plwww.bocianopedia.pl i www.facebook.com/dbajobociany

W niedzielę rano bociany kroczące po łąkach można było obserwować blisko jazu (za Lewitynem). Kto ma tegoroczne zdjęcia bocianów, prosimy nadesłać na adres renata@zyciepabianic.pl

Bociany na żywo z Łasku: www.bociany.lask.pl/