Święto to obchodzone jest 6 stycznia na cześć trzech mędrców przybyłych ze Wschodu do Betlejem, by oddać cześć Jezusowi. Przynieśli ze sobą złoto, kadzidło i mirrę. Dziś piszemy kredą na drzwiach litery K + M + B (Kacper, Melchior i Baltazar). W kościołach odprawiane są msze św. Katolicy powinni powstrzymać się od prac niekoniecznych.

Prezydent Łodzi Jerzy Kropiwnicki walczy w sejmie o to, żeby 6 stycznia był dniem wolnym od pracy.