Jedna z lokatorek posesji przy ul. Zamkowej zawiadomiła wczoraj straż pożarną. Kobieta na korytarzu wyczuła zapach dymu. Po interwencji strażaków okazało się, że zapach dochodził z mieszkania sąsiada, który piłą tarczową przycinał drewniane listwy.