Szefem ponownie został Krzysztof Habura. Zastępcami przewodniczącego są: Arkadiusz Jaksa, Krzysztof Rąkowski i Tomasz Stefaniak (zastąpił Stanisława Wołosza). Skarbnikiem pozostała Magdalena Werstak. Nowymi członkami zarządu są: Renata Krysiak (zastąpiła Jacka Wróblewskiego), Marek Ciechański (w miejsce Małgorzaty Biegajło) i Stanisław Wołosz. Pozostali bez zmian: Rafał Kunka, Andrzej Kurzawski, Łukasz Stencel. Funkcję sekretarza będzie pełnić Małgorzata Biegajło. Zastąpiła Joannę Papugę-Rakowską.