Podczas walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego SPR Pabiks wybrano nowe władze. Prezesem zarządu nie jest już Włodzimierz Stawicki. Członkowie klubu na jego miejsce wybrali Marcina Zajkiewicza. Przez najbliższe 4 lata skład nowego zarządu będzie wyglądał następująco:

wiceprezes zarządu - Bartosz Gościłowicz,
skarbnik - Stefan Grzanka,
sekretarz - Mateusz Oklejak,
członek zarządu - Jakub Walocha.

W komisji rewizyjnej zasiadają:
przewodniczący - Jakub Wyrębisk,
członek - Dariusz Wróbel,
członek - Adam Pietrzykowski.