Ulica Kapliczna wymagała remontu na odcinku prawie 400 metrów. Poprawiono nie tylko ulicę, ale także chodniki i wjazdy na posesje. Inwestycja ruszyła we wrześniu 2008, a zakończyła się pod koniec kwietnia tego roku. Pierwszy etap robót dotyczył odcinka od ul. Warszawskiej do Młynarskiej, a drugi od Młynarskiej do Żwirki i Wigury. Projekt należy rozliczyć do 30 czerwca, a jego całkowity koszt wyniósł 1.002.269,03 zł.