Ze względu na bezpieczeństwo na ul. Mokrej zamontowano już próg zwalniający przed przejściem dla pieszych.