-W odpowiedzi na pismo wysłane do "Ruch S.A." otrzymaliśmy informację o dokonaniu przeglądu i analizy stanu technicznego kiosków w Pabianicach - mówi Joanna Rakowska, rzeczniczka starosty.

Już wiadomo, że kioski przy ul. Ostatniej 15 i Jana Pawła II - róg Kamiennej, zostaną zlikwidowane, jeśli w najbliższym czasie nie znajdzie się na nie nabywca. Kiosk przy ul. Rzgowskiej 29 - róg Spokojnej, zostanie w najbliższym czasie poddany pracom konserwacyjnym i zostanie pomalowany. Kiosk przy Starym Rynku 2 poddany będzie zabiegom kosmetycznym i zostaną z niego usunięte napisy.

 

pisaliśmy o tym: www.zyciepabianic.pl/wydarzenia/miasto/nasze-sprawy/ostal-sie-co-trzeci.html