Krawężniki będą wymieniane tam, gdzie teraz są układane rury kanalizacyjne - czyli na odcinku od ulicy Nawrockiego do Dolnej. Zrobi to Zakład Instalacyjno-Inżynieryjno-Budowlany z Łodzi - na zlecenie Starostwa.

Gdy rury będą już leżały w ziemi, przykryje je nowa warstwa asfaltu.

- Chciałbym, aby Starostwo znalazło pieniądze na ułożenie nowych chodników - mówi Adam Krasiński, radny powiatowy. 

57.651 zł - tyle będzie kosztowało układanie krawężników. Roboty mają być zakończone do 17 lipca.

Układanie 796 metrów kanałów w ulicy 20 Stycznia i asfaltowanie jezdni ma się zakończyć we wrześniu.