Zarząd Powiatu Pabianickiego ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego 1.6 (75KM) markiSkoda Octavia o numerze rejestracyjny EPA 55CK, rok prod. 2003, cena wywoławcza – 7.900 zł (brutto).

Przetarg odbędzie się 10 lipca o godz. 10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, sala kominkowa (nr 8, na parterze). 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej w kwocie 790 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt złotych 00/100) najpóźniej do 8 lipca na konto: 

Bank PKO BP S. A. O/ Pabianice 55 1020 3437 0000 1102 0078 8109 

Wadium wpłacone przez uczestników, którzy nie wygrali przetargu, zwraca się natychmiast po przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zalicza się w poczet ceny nabycia. W przypadku uchylania się osoby, która wygra przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży lub w przypadku niewpłacenia w terminie ceny nabycia – wadium podlega przepadkowi.

Samochód można oglądać w miejscu garażowania, tj. w Starostwie Powiatowym w Pabianicach, ul. Piłsudskiego 2, 95 -200 Pabianice w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00 po wcześniejszym kontakcie.

Dodatkowe informacje, w tym możliwość zapoznania się z regulaminem przetargu, można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Pabianicach w Biurze Zarządu, pok. 7 w dni robocze w godz. 8.00 – 15.00 lub pod numerem telefonu (42) 225 40 08.