Kawalerem Kryształowego Serca został Roman Kwietniewski. Honorowym krwiodawcą jest od 1978 roku. Przez 37 lat oddał blisko 70 litrów tego bezcennego leku. Został odznaczony Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Odznaką „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, Odznaką Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża III st., Odznaką „Za Zasługi dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi” oraz Medalami 50- i 55-lecia Ruchu HDK PCK.
Pan Roman jest ślusarzem, pracuje w prywatnej firmie. Pochodzi z Zamościa. Do Pabianic trafił za głosem serca.Po raz pierwszy oddał krew podczas komisji wojskowej i tak mu zostało.Nigdy nie korzysta z dnia wolnego, gdy idzie oddać krew.
– Biorę wtedy urlop – mówi.– Krew oddaję nie po to, by mieć jakieś przywileje.
 

Spotkanie Klubów HDK PCK było także okazją do wręczenia Odznak „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” I, II i III stopnia. Odznaki otrzymali: Piotr Łądka, Dariusz Walczak, Katarzyna Fus, Paweł Bogdanka, Marcin Bodakowski, Henryk Górny, Marcin Krawczyk i Przemysław Ludwisiak, Aneta Gryś, Katarzyna Jaros, Ewa Kaźmierczak, Tomasz Jaros, Przemysław John, Mariusz Gryś, Marcin Bonakowski, Marcin Sulej, Paweł Bodanka, Marcin Świercz, Tomasz Zasada i Wiesław Karcz.
 
Medal 55-lecia Ruchu HDK PCK otrzymał Krzysztof Kurowski oraz Klub HDK PCK przy Polfa S.A. – Grupa Adamed Pabianice.
 
Odznaką „Za Zasługi dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi” wyróżniono: Krzysztofa Kurowskiego, Jana Lenca oraz Dominika Szymańskiego z Polfy S.A.
 
 
Zarząd zaprowadził Kryształową Kronikę, w której znalazły się zdjęcia i noty biograficzne wszystkich Kawalerów „Kryształowego Serca” z Pabianic i powiatu pabianickiego. Swoje podpisy pod zdjęciami złożyli: Józef Kolanek, Bogdan Piotrowski, Janisław Dubiel, Krzysztof Groman, Zbigniew Janeta, Jan Skibiński, Jerzy Rozenberg, Sławomir Izaszek, Andrzej Klar, Andrzej Chałupka, Waldemar Badura, Karol Bukowski, Tomasz Łagowski, Tadeusz Prosnak, Paweł Cieciorowski, Maciej Grzegorczyk.