Będą jeździć na trasie: Waltera-Jankego (krańcówka), Nawrockiego, Warszawska, Zamkowa, Strzelnica, Chechło, Dobroń, Ldzań (przy sklepie). Odjazdy w piątek z Waltera o godz. 16.40 i z Ldzania – 17.30. Odjazdy w soboty i niedziele z Waltera - 9.30, 16.40, 20.25 i z Ldzania -10.15, 17.30, 21.10.