Ulica Lipowa znów jest zamknięta. Kto chce ominąć korki w centrum miasta, musi skręcić przy kościele św. Mateusza, żeby dojechać do Grobelnej.

-  Nie wiemy, do kiedy będzie zamknięta - stwierdza pracownica Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej.