- W ulicy Grota-Roweckiego na odcinku od Mariańskiej do Salemu będą układane rury kanalizacyjne o przekroju od 40 do 80 centymetrów – mówi Rafał Kunka, prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.
W czasie budowy kanalizacji sanitarnej i burzowej ruch samochodów będzie się odbywał w jednym kierunku – od ulicy Bugaj do ulicy Kilińskiego. Objazd zaplanowano ulicami: Świetlickiego i Bugaj.
- W pierwszym etapie zamknięta będzie prawa strona jezdni, od bramy MOSiR-u do końca ogrodzenia – mówi Józef Kacperski, kierownik robót. - Ten etap budowy skończymy na początku maja.
Autobus linii 2 od SDH Trzy Korony pojedzie do Świetlickiego, a następnie ulicą Bugaj i dalej Gawrońską wróci na swoją trasę.
Autobusy: linii 261 i linii 263 od SDH Trzy Korony pojadą Świetlickiego, Waltera-Jankego do Nawrockiego i dalej swoją trasą.
Autobus linii 7 od SDH Trzy Korony pojedzie do Świetlickiego i dalej do krańcówki przy Waltera–Jankego.
Autobus linii 3 pojedzie od Orlej, Grota-Roweckiego, Kilińskiego, Świetlickiego, Nawrockiego i dalej swoją trasą.
- Jadące z krańcówki autobusy w kierunku Kilińskiego pojadą niezmienioną trasą - podaje Danuta Muszczak, kierownik działu eksploatacji w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym.

- Już wiadomo, że autobusy PKS jadąc z Łodzi pojadą Kilińskiego, Jutrzkowicką, Świetlickiego, Bugaj do Grota-Roweckiego - wylicza Agnieszka Skalska, rzeczniczka prezydenta. - Przystanek przy pływalni zostanie przeniesiony przy cmentarzu tam, gdzie zatrzymuje się 265.