Wybraliśmy najwięcej radnych, którzy są dwudziestolatkami i pięćdziesięciolatkami. Jest ich po 6. Po czterech jest radnych trzydziestolatków i czterdziestolatków. Dwóch to sześćdziesięciolatki, a jeden - siedemdziesięciolatek. Bogusław Oswald ma 63 lata, Zbigniew Dychto - 64, a Radosław Januszkiewicz - 72.

Gdy Dychto nie złoży przysięgi radnego, jego miejsce zajmie w radzie Marcin Mieszkalski, który ma 29 lat. Jest właścicielem dwóch sklepów z narzędziami. Gdy wiceprezydentem zostanie Małgorzata Biegajło - do rady wejdzie 54-letni lekarz, Marek Dobros. Jeśli Dychto zatrzyma wiceprezydenta Jarosława Cichosza, wtedy do rady wejdzie za niego 36-letnia Aleksandra Jarmakowska-Jasiczek (komendantka ZHP).