Prace remontowe w Domu Dziecka obejmują: termomodernizację budynku - czyli ocieplenie tylnej elewacji, ocieplenie stropu poddasza, wymianę okien i częściowo drzwi. Zaplanowano też wymianę instalacji c.o. i c.w.u. oraz remont sanitariatów oraz nowe pokrycie dachu. Naprawiane i malowane są tynki zewnętrzne budynku i kominy. Planowany jest również remont daszka nad wejściem, schodów, tarasu i budynku gospodarczego. Częściowo zostało też wykonane nowe ogrodzenie. Teren wokół placówki zostanie wyłożony kostką brukową. To inwestycja Starostwa Powiatowego. Roboty mają się zakończyć w połowie grudnia. Koszt remontu: 660 tys. zł.

Dzieci do wyremontowanego budynku wrócą przed świętami.