Dziś (1 marca) odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Pabianickiego Klubu Sportów Wodnych. Przedstawiono sprawozdanie z działalności klubu za okres 2006-2009 oraz sprawozdania Komisji Rewizyjnej i Dyscyplinarnej. Członkowie PKSW udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi i powołano nowy zarząd w składzie: Krzysztof Grzegorek – prezes, Paweł Ulężałka – wiceprezes, Jan Kolasiński – skarbnik, Tomasz Grzegorek – sekretarz, Jacek Danka – bosman, Ryszard Jakubek - członek zarządu do spraw kulturalno oświatowych, Marek Florczak - członek zarządu do spraw kadrowo-personalnych, Anna Owczarczyk - członek zarządu do spraw młodzieży, Paweł Olaszek – członek zarządu do spraw sprzętu.

PKSW skupia miłosników żeglarstwa. Organizuje między innymi kursy na patent żeglarza jachtowego. Żeglarze spotykają się w każdą środę o 20.00 w siedzibie klubu przy ulicy Myśliwskiej 15 (dawna baza LOK, między ulicą Ossowskiego a Szpitalną).