Nowy wójt Dobronia przed złożeniem ślubowania uścisnął dłoń ustępującemu wójtowi Józefowi Czechowskiemu.
- Dziękuję za dwadzieścia trzy lata ciężkiej pracy – mówił wzruszony. - W wielu punktach będę kontynuował pana politykę.
Nowy wójt podziękował również mieszkańcom.
- To dzięki Wam tutaj jestem – dodał Jarzębak. - I od tej pory jestem do Waszej dyspozycji. Wspólnie osiągniemy sukces. Proszę też o wsparcie radnych.
Wójt już zapowiedział, że najpierw skupi się na rozpoczętych inwestycjach i pozyskiwaniu środków z zewnątrz.
- Będę też troszczył się o dzieci i młodzież - mówił. - Moja zasada, to wójt i urząd dla mieszkańców.

Robert Jarzębak (42 lata) jest ekonomistą z wykształcenia. Żona Agnieszka jest nauczycielką fizyki, syn Bartłomiej studiuje na I roku Politechniki Łódzkiej, córka Justyna uczy się w I klasie gimnazjum. Jerzębak był długoletnim pracownikiem Poczty Polskiej. Pracował na stanowisku naczelnika Urzędu Pocztowego w Dobroniu i Łasku.