Dziś w życie wchodzi nowelizacja Prawa o ruchu drogowym zaostrzająca kary dla sprawców wykroczeń drogowych. W większości oznacza to m.in. podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny, którą może nałożyć sąd (z 5000 do 30 000 zł) oraz zwiększa wysokość mandatów nakładanych przez policjanta - nawet do 5000 zł.

Nowe stawki obowiązują już od 1 stycznia. Oto niektóre z nich:

Mandaty za przekroczenie prędkości

do 10 km/h – 50 zł

11-15 km/h – 100 zł

16-20 km/h – 200 zł

21-25 km/h – 300 zł

26-30 km/h – 400 zł

31-40 km/h – 800 zł

41-50 km/h – 1000 zł

51-60 km/h – 1500 zł

61-70 km/h – 2000 zł

ponad 70 km/h – 2500 zł.

 

Inne naruszenia

Korzystanie podczas jazdy z telefonu - 500 zł

Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu lub środka odurzającego na rowerze, motorowerze lub motocyklu poza wózkiem bocznym – 500 zł

Niezachowanie przez kierującego pojazdem wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem poza obszarem zabudowanym w tunelu o długości przekraczającej 500 m - od 300 do 500 zł

Naruszenie "zakazu korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej przez kierujących innymi pojazdami w warunkach zwiększonego natężenia ruchu utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanemu w celu umożliwienia swobodnego przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu" - od 500 do 2.500 zł

Naruszenie zakazu wejścia na przejazd kolejowy za sygnalizator lub inne urządzenie nadające sygnały, przy sygnale czerwonym przez kierującego kolumną pieszych lub poganiacza – 2.000 zł

Wyprzedzanie innych pojazdów mimo zakazu - 1.000 zł (recydywa – 2.000 zł)

Kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu – 2.500 zł

 

Wobec pieszych

Wyprzedzanie innego pojazdu na przejściu dla pieszych (lub przed tym przejściem) – 1.500 zł

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście - 1500 zł

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przez kierującego pojazdem w strefie zamieszkania – 1.500 zł

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, ale zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – 1.500 zł

Nieustąpienie, wbrew obowiązkowi, pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście – 50 – 500 zł

Pełną treść rozporządzenia znajdziesz TUTAJ