Zbiórka krwi dla Marcelka Sawickiego będzie przeprowadzona w szkole. Odbędzie się we wtorek, 13 września między 13.00 a 16.00. U chłopca zdiagnozowano nowotwór. Obecnie przebywa w Szpitalu przy ul. Spornej w Łodzi. Chłopiec ma grupę 0 RH+, ale oddawać można każdą grupę krwi. Później jest ona zamieniana na taką, jakiej chłopiec potrzebuje.